Friday, October 05, 2007

New Jamibu Music Playlist

In-add ko sa aking blog ang bago kong music playlist. Sana'y magustuhan nyo. Kailangan ng headset para mapakinggan ang playlist ko. :)

1 comment:

Anonymous said...

install a good anti virus and run it in safe mode [url=http://gordoarsnaui.com]santoramaa[/url]